Bulan: April 2010

BAB: AKAN TURUNNYA NABI ISA A.S. UNTUK MELAKSANAKAN SYARIAT NABI MUHAMMAD SAW.

96. Abu Hurairah r.a. berkata:  Rasulullah saw. bersabda:  Bagaimanakah kamu, jika turun kepadamu Isa putra Maryam a.s. sedang imam (pimpinanmu) tetap dari kamu sendiri.  (Bukhari, Muslim). PR: wait… I: wait… L: wait… LD: wait… I: wait… wait… Rank: wait… Traffic: wait… Price: wait… C:…

Beri peringkat:

BAB: AKAN TURUNNYA NABI ISA A.S. UNTUK MELAKSANAKAN SYARIAT NABI MUHAMMAD SAW.

akan turun kepadamu Nabi Isa putra Maryam sebagai hakim yang adil, lalu ia akan memecah semua salib, membunuh babi, menghapuskan cukai, dan berlimpah harta kekayaan sehingga tiada seorangpun yang akan menerimanya

Beri peringkat:

BAB: WAJIB BERIMAN PADA NABI MUHAMMAD SAW. SEBAGAI UTUSAN ALLAH BAGI SELURUH MANUSIA, DAN SYARIATNYA ME-MANSUKH-KAN SYARIAT SYARIAT SEBELUMNYA

Tiga macam orang yang akan mendapat pahala dua kali lipat

Beri peringkat:

BAB: WAJIB BERIMAN PADA NABI MUHAMMAD SAW. SEBAGAI UTUSAN ALLAH BAGI SELURUH MANUSIA, DAN SYARIATNYA ME-MANSUKH-KAN SYARIAT SYARIAT SEBELUMNYA

Tiada seorang nabi melainkan telah diberi mukjizat yang karenanya orang-orang percaya kepadanya

Beri peringkat:

BAB: KETENANGAN HATI KARENA MELIHAT BUKTI NYATA

Kami lebih layak untuk ragu daripada Nabi Ibrahim a.s.

Beri peringkat:

BAB: MENGAMBIL HATI ORANG YANG LEMAH IMAN

91. Saad bin Abi Waqash r.a. berkata:  Rasulullah saw. memberi kepada beberapa orang, saat itu Saad sedang duduk melihat, maka Saad berkata: Ya Rasulullah, mengapakah Tuan tinggalkan si Fulan padahal aku tahu dia seorang mukmin.  Nabi saw. bersabda: Ataukah muslim.  Maka diamlah Saad sementara,…

Beri peringkat:

BAB: BOLEH MERAHASIAKAN IMANNYA BAGI ORANG YANG TAKUT

Catatkanlah untukku nama orang-orang yang telah masuk Islam Apakah Tuan khawatir terhadap kami padahal kini sudah seribu lima ratus orang?

Beri peringkat: