Hari: Mei 5, 2010

BAB: PERTAMA TURUNNYA WAHYU

Maka datanglah Malaikat dan menyuruhnya: Iqra’ (bacalah). Nabi saw. berkata: Ma ana biqaari’ (Aku tidak dapat membaca), Iqra’ bismi rabbikalladzi khalaqa, khalaqal insana min ‘alaq, iqra’ wa rabbukal akram. (Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, menjadikan manusia dari sekepal darah, bacalah dan Tuhanmu yang termulia).

Beri peringkat: