Kategori: PUASA

KITAB PUASA ; BAB : PUASA HARI ASYURA

688. ‘Aisyah r.a. berkata: Bangs Quraisy biasa di zaman Jahiliah berpuasa pada hari Asyura, dan Nabi saw. menyuruh juga supaya puasa hari Asyura sehingga ada kewajiban bulan Ramadhan, lalu Nabi saw. bersabda: Siapa yang akan berpuasa maka puasalah dan yang tidak maka boleh berbuka…

Beri peringkat:

KITAB PUASA ; BAB : SUNAH TIDAK PUASA ARAFAH BAGI ORANG YANG IKUT WUKUF DI ARAFAH

686. Ummu Fadhl binti Al-Harits r.a. berkata: Ada beberapa orang berselisih mengenai Nabi saw. apakah puasa di hari Arafah atau tidak. Ada yang berkata: Nabi saw. puasa. Ada yang berkata: Tidak puasa. Maka Ummu Fadhl mengirim kepada Nabi saw. segelas susu di waktu Nabi…

Beri peringkat:

KITAB PUASA ; BAB : BOLEH PILIH BERPUASA ATAU TIDAK DALAM BEPERGIAN

684. ‘Aisya r.a. berkata: Hamzah bin Amr Al-Aslami r.a. bertanya kepada Nabi saw.: Apakah boleh aku puasa dalam bepergian? Sebab ia sering puasa. Jawab Nabi saw.: Jika engkau suka (ringan) puasalah, jika tidak maka berbukalah (tidak puasa). (Bukhari, Muslim). 685. Abud Darda’ r.a. berkata:…

Beri peringkat:

KITAB PUASA ; BAB : ORANG YANG TIDAK PUASA MEMBORONG PAHALA JIKA MEREKA MELAYANI DAN MELAKSANAKAN SEMUA KEPENTINGAN ORANG-ORANG MUSAFIR

683. Anas r.a. berkata: Ketika kami dalam bepergian bersama Nabi saw. orang-orang yang dapat bernaung hanya bernaung dengan selimutnya, adapun orang-orang yang puasa maka tidak dapat berbuat apa-apa, adapun orang-orang yang tidak puasa maka mereka yang mengerjakan semua keperluan bersama, maka Nabi saw. bersabda:…

Beri peringkat:

KITAB PUASA ; BAB : BOLEH PUASA ATAU TIDAK PUASA BAGI ORANG MUSAFIR YANG TIDAK UNTUK MAKSIAT

680. Ibu Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw. keluar ke Makkah di bulan Ramadhan, maka beliau berpuasa sehingga sampai di Kadid maka beliau tidak puasa, dan sahabat juga ikut berbuka (tidak puasa). (Bukhari, Muslim). Kadid suatu tempat tujuh marhalah dari Madinah dan dua marhalah dari…

Beri peringkat:

KITAB PUASA ; BAB: SANGAT HARAM JIMAK (BERSETUBUH) PADA SIANG HARI RAMADHAN DAN WAJIB MENEBUS DOSANYA DENGAN KAFARAT YANG BESAR TERHADAP ORANG KAYA, TETAPI GUGUR KAFARAT ITU TERHADAP ORANG MISKIN

678. Abu Hurairah r.a. berkata: Seorang datang kepada Nabi saw. dan berkata:  Orang yang di belakang ini telah bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Nabi saw. bertanya: Dapatkah engkau memerdekakan budak? Jawabnya: Tidak. Ditanya: Dapatkah engkau puasa dua bulan berturut-turut? Jawabnya: Tidak. Ditanya:…

Beri peringkat:

KITAB PUASA ; BAB: SAHNYA PUASA ORANG YANG JUNUB (BERJANABAT)

677. ‘Aisyah dan Ummu Salamah r.a. keduanya berkata: Bahwa ada kalanya Nabi saw. sampai terbit fajar masih junub karena bersetubuh dengan istrinya pada waktu malam, kemudian langsung mandi dan puasa. (Bukhari, Muslim). Marwan berkata kepada Abdurrahman bin Al-Harits: Aku sumpahi engkau harus menyampaikan hadis…

Beri peringkat: